Preskočit na obsah

VÝROBNÝ PAVILÓN 2

  • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Activity: 4.3 Chemické prevádzky, t. j. prevádzky na výrobu chemikálií alebo skupín chemikálií, alebo medziproduktov v priemyselnom rozsahu, ktoré sú určené na výrobu...
  • Type of process: Screening procedure

Base information