Preskočit na obsah

Výrobný areál ICS Industrial Cables Slovakia s.r.o. - 2.etapa, Dolné Hony, Nitra

 • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 4.5 Používanie alebo regenerácia chlórovaných uhľovodíkov
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Zámerom zmeny navrhovanej činnosti je výstavba a prevádzka výrobného komplexu ako prístavba k jestvujúcemu objektu spoločnosti.
 • Place of implementation: Nitra (okres: Nitra)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: ICS INDUSTRIAL CABLES SLOVAKIA, spol. s r.o., Dolné Hony 25, 949 01 Nitra
 • Proponent´s identification number: 35970910
 • Permitting authority: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra,


  Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Notice of change of the proposed activity
  03.03.2016
  03.03.2016
  Stay of proceedings
  31.03.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  12.04.2016