Výkup kovového odpadu

 • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Vybudovanie zberného dvora pre železné a neželezné odpady, farebné kovy okrem nebezpečných odpadov, ich dočasné skladovanie a následné odpredávanie na ďalšie spracovanie odborne spôsobilej osobe na základe zmluvných vzťahov.
 • Place of implementation: Banka, Moravany nad Váhom, Piešťany (okres: Piešťany)
 • Competent authority: Okresný úrad Piešťany
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Krajinská cesta 5053/13, 92125 Piešťany
 • Proponent: Jaroslav Godál, Piešťanská 456/41, 922 21 Moravany nad Váhom
 • Proponent´s identification number: 32844212
 • Permitting authority: Okresný úrad Pieťany, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  13.05.2016
  Preliminary environmental study worked out by ADD Piešťany, s. r. o., Brezová 2867/6, 921 01 Piešťany
  Text of the preliminary environmental study
  13.05.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  30.06.2016
  01.08.2016