Preskočit na obsah

Vybudovanie skládky komunálneho odpadu s kompostárňou na sanovanej lokalite starej neriadenej skládky v katastrálnom území obce Horné Saliby

 • Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Activity: 8.2 Skládky na zneškodňovanie zvláštnych a nebezpečných odpadov
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Skládka TKO Horné Saliby sa nachádza v kú. obce. V súčastnosi je rozloha skládky KO 3,01 ha.
 • Place of implementation: Horné Saliby (okres: Galanta)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia,
 • Proponent: Obec Horné Saliby
 • Proponent´s identification number: 305952
 • Permitting authority: OU Galanta
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by VODOPROJEKT Bratislava

  Environmental Impact Statement

  Elaborator of Environmental Impact Statement Vodoprojekt Bratislava

  Final record

  Legitimate Final record
  20.10.2000