Preskočit na obsah

VTL plynovod DN 500, PN63/40 Dulov - Strelenka

 • Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.10 Diaľkové plynovody s potrubím so svetlosťou alebo tlakom
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Výstavbou nového prepojovacieho VTL plynovodu DN 500, PN 63/40 sa vytvoria podmienky pre zabezpečenie dodávok zemného plynu do ČR ako súčasť podnikateľských zámerov SPP, š.p. v zahraničí a zároveň sa vytvoria podmienky pre realizáciu plošnej plynofikácie severnej časti okresu Púchov a Maríkovskej doliny.
 • Place of implementation: Zubák, Záriečie, Horovce, Dolná Breznica, Horná Breznica, Tuchyňa, Mestečko, Lazy pod Makytou, Dohňany, Lednické Rovne, Dulov, Streženice (okresy: Púchov, Ilava)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva,
 • Proponent: Slovenský plynárenský priemysel, š.p.
 • Proponent´s identification number: 00211290
 • Permitting authority: Okresný úrad Púchov - odbor tvorby a ochrany ŽP
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Naftprojekt s.r.o. Poprad