Preskočit na obsah

Vodné dielo na Váhu Kraľovany

 • Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.1 Priehrady a vodné nádrže s výškou hrádze nad základovou líniou alebo s celkovým objemom alebo s rozlohou
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Využitie hydroenergetického potenciálu Váhu v úseku medzi VD Krpeľany a sútokom s Oravou.
 • Place of implementation: Stankovany, Kraľovany (okresy: Ružomberok, Dolný Kubín)
 • Competent authority: Ministerstvo pôdohospodárstva,Ministerstvo pôdohospodárstva,Ministerstvo pôdohospodárstva,Ministerst
 • Proponent: Slovenské elektrárne, a.s., Vodné elektrárne, odštepný závod Trenčín
 • Proponent´s identification number: 31380751
 • Permitting authority: OÚ Dolný Kubín
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Ekospol Banská Bystrica

  Environmental Impact Statement

  Elaborator of Environmental Impact Statement Ekospol Banská Bystrica

  Final record

  Legitimate Final record
  21.06.2000