Vinárstvo S

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 12.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie súboru objektov vinárstva, ktoré v sebe združujú komplexnú prevádzku výroby (zber, lisovanie, fľaškovanie) až po samotnú degustáciu a prezentáciu vinárskych výrobkov, vrátane možnosti krátkodobého ubytovania, expozičných priestorov a vyhliadky.
 • Place of implementation: Strekov (okres: Nové Zámky)
 • Competent authority: Okresný úrad Nové Zámky
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Podzámska 25, 94001 Nové Zámky
 • Proponent: STON a.s., Bratislava
 • Proponent´s identification number: 36381527
 • Permitting authority: Obec Strekov
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  10.08.2018
  Preliminary environmental study worked out by Ing. Brigita Krakovská
  Text of the preliminary environmental study
  10.08.2018
  10.08.2018
  10.08.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  08.11.2018