Preskočit na obsah

Vinárstvo KPS, Kráľová pri Senci

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 12.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti „Vinárstvo KPS, Kráľová pri Senci“ je vybudovanie viacúčelového zariadenia rodinného chrakteru prístupného verejnosti, ktorého súčasťou bude reinterpretácia pôvodných dedinských statkov, vinárstvo rodinného charakteru, rozšírenie služieb pre obyvateľov a návštevníkov obce. Obnova pôvodného architektonického dedičstva s doplnením o potrebné funkcie pre výrobu vína dáva predpoklad udržateľnosti do budúcnosti.
 • Place of implementation: Kráľová pri Senci (okres: Senec)
 • Competent authority: Okresný úrad Senec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hurbanova 21, 90301 Senec
 • Proponent: AUSTRIA BETON WERK s.r.o.
 • Proponent´s identification number: 35771895
 • Permitting authority: Obec Kráľová pri SEnci
  Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  06.12.2022
  Text of the preliminary environmental study
  06.12.2022
  17.02.2023