Preskočit na obsah

Veterný park Podhájska

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.3 Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie (veterné elektrárne) reaktormi vrátane ich vžarovania a likvidácie
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom je vybudovanie veterného parku severozápadne od obce Podhájska.
 • Place of implementation: Vlkas, Radava, Trávnica, Podhájska, Hul (okres: Nové Zámky)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva,
 • Proponent: Wind Energie s.r.o., ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica
 • Proponent´s identification number: 36626601
 • Permitting authority: OÚPodhájska, Radava, Vlkas, Hul
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by ENVIGEO a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica

  Environmental Impact Statement

  Elaborator of Environmental Impact Statement ENVIGEO a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica
  Text of Environmental Impact Statement
  06.10.2006
  06.10.2006
  06.10.2006
  09.01.2007

  Final record

  Legitimate Final record
  30.03.2007