Preskočit na obsah

Veterný park Myjava - lokalita Ostrý vrch

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.3 Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie (veterné elektrárne) reaktormi vrátane ich vžarovania a likvidácie
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Uvedenie veternej elektrárne do prevádzky spolu s realizáciou káblového vedenia zo vstupnej stanica veternej elektrárne až do existujúcej siete vzdušného elektrického vedenia.
 • Place of implementation: Vrbovce (okres: Myjava)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva,
 • Proponent: Green Energy Slovakia s.r.o. Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35780711
 • Permitting authority: OÚ Myjava
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Ekojet spol. s.r.o. Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie
  19.05.2003