Preskočit na obsah

Veterný park Horná Kráľová – Hájske

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.15 Nadzemné a podzemné prenosové vedenia elektrickej energie 2.3 Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie (veterné elektrárne)
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Výstavba a prevádzka veterného parku, pozostávajúceho z 8 veterných elektrární, vrátane príslušnej technickej infraštruktúry
 • Place of implementation: Hájske, Jarok, Pata, Šoporňa, Báb, Horná Kráľová, Močenok (okresy: Šaľa, Nitra, Galanta)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Green Energy Holding, s. r. o., Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 47111780
 • Permitting authority: 1.Obec Horná Kráľová,
  2.Obec Hájske,
  3.Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny,
  4.Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa,
  5.Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  06.12.2021
  Preliminary environmental study worked out by Creative spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok
  Text of the preliminary environmental study
  06.12.2021
  06.12.2021
  06.12.2021
  06.12.2021

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  24.05.2022