Preskočit na obsah

Veterný park Drahovce

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.3 Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie (veterné elektrárne)
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie nového veterného parku, ktorý bude slúžiť na výrobu elektrickej energie a jej vyvodenie do verejnej elektrizačnej sústavy.
 • Place of implementation: Drahovce (okres: Piešťany)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
 • Proponent´s identification number: 35815256
 • Permitting authority: Obec Drahovce, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  02.03.2023
  Preliminary environmental study worked out by ENVICONSULT spol. s .r o.
  Text of the preliminary environmental study
  02.03.2023
  02.03.2023