Preskočit na obsah

Veterný park Dedina Mládeže

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.3 Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie (veterné elektrárne)
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Výroba elektrickej energie z obnoviteľného zdroja energie. Navrhovaná činnosť uvažuje s výstavbou a prevádzkou 8 veterných elektrární.
 • Place of implementation: Neded, Dedina Mládeže, Zemné, Kolárovo, Komoča (okresy: Šaľa, Komárno, Nové Zámky)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Green Energy, Holding, s. r. o.
 • Proponent´s identification number: 47111780
 • Permitting authority: Spoločný stavebný úrad v Kolárove
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  07.07.2021
  Preliminary environmental study worked out by CREATIVE, s. r. o.
  Text of the preliminary environmental study
  07.07.2021
  07.07.2021
  07.07.2021
  07.07.2021
  07.07.2021
  07.07.2021