Preskočit na obsah

Veterný park Báb

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.3 Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie (veterné elektrárne)
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie vo veterných elektrárňach a jej dodávka do elektrizačnej sústavy SR
 • Place of implementation: Rumanová, Báb (okres: Nitra)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Envis, s. r. o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35977442
 • Permitting authority: Obec Báb, Obecný úrad Báb 465, 951 34 Báb
  Obec Rumanová, Obecný úrad Rumanová 1, 951 37 Rumanová
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  04.03.2022
  Preliminary environmental study worked out by Envis, s. r. o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  04.03.2022

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  27.10.2022