Preskočit na obsah

Veľký Kýr, obecná ČOV pre 3 300 EO

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom zámeru je zabezpečiť čistenie odpadových vôd produkovaných v intraviláne obce Veľký Kýr pre výhľadových 3 300 EO s technologickým procesom DUCI.
 • Place of implementation: Veľký Kýr (okres: Nové Zámky)
 • Competent authority: Ministerstvo pôdohospodárstva, Ministerstvo vnútra,
 • Proponent: Obec Veľký Kýr
 • Proponent´s identification number: 00309109
 • Permitting authority: OU Nové Zámky
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Ing. František Németh
  Právoplatné rozhodnutie