Preskočit na obsah

Veľký Horeš - Streda nad Bodrogom, RK koľ. č. 1, 2

  • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Activity: 13.3 Výstavba železnicných dráh nadzemných a podzemných
  • Type of process: Screening procedure

Base information