Preskočit na obsah

Valcovne Rožňava

 • Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Activity: 3.3 Primárna výroba a spracovanie surového železa, liatiny a ocele vrátane valcovní a ostatných spracovateľských zariadení (zlievárne, kováčske dielne atď.)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Vybudovaním závodu na produkciu betonárskej ocele v objektoch bývalej strojárenskej prevádzky, zabezpečiť pre slovenské stavebníctvo doposiaľ dovážanú betonársku hrebienkovú oceľ.
 • Place of implementation: Rožňava (okres: Rožňava)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva,
 • Proponent: Valcovne Rožňava a.s.
 • Proponent´s identification number: 03619423
 • Permitting authority: OÚ Rožňava, odbor tvorby a ochrany ŽP
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by ART Inžiniering, spol. s r.o., Rožňava
  Právoplatné rozhodnutie