Preskočit na obsah

V. etapa vyraďovania JE A1 a následné uvoľňovanie areálu JE A1 spod administratívnej kontroly

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.4 Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW stáleho tepelného výkonu) vrátane
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Predmetom V. etapy je vyraďovanie reaktora, zostávajúcich pôvodných zariadení inštalovaných na prevádzku JE A1 v objektoch budovy reaktora, medzistrojovne a strojovne JE A1 a nakladanie s rádioaktívnym a nerádioaktívnym odpadom z prevádzky a vyraďovania JE A1, vyraďovanie pôvodných technológií a priestorov hlavného výrobného bloku JE A1 mimo kontrolovaného pásma, vrátane súvisiacich činností nevyhnutných na zabezpečenie priebehu procesu vyraďovania.
 • Place of implementation: Veľké Kostoľany, Nižná, Žlkovce, Dolné Dubové, Jaslovské Bohunice, Radošovce, Pečeňady, Malženice, Ratkovce (okresy: Piešťany, Hlohovec, Trnava)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice
 • Proponent´s identification number: 35946024
 • Permitting authority: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky;
  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  28.09.2022
  Preliminary environmental study worked out by VUJE, a. s., Okružná 5, 918 64 Trnava
  Text of the preliminary environmental study
  28.09.2022

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  16.03.2023