Preskočit na obsah

Územný plán zóny Prievoz – východ, mestská časť Bratislava- Ružinov

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Obstaranie ÚPN Z Prievoz - východ sleduje vytvorenie nástroja pre reguláciu predmetného prevažne stabilizovaného územia na zonálnej úrovni stanovením podrobných zásad a regulatív priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb, verejného, dopravného a technického vybavenia územia.
 • Place of implementation: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Procurer: Mestská časť Bratislava - Ružinov
 • Procurer´s identification number: 00603155
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  15.03.2023
  Notice
  15.03.2023