Preskočit na obsah

Územný plán zóny Martin - Pred Nemocnicou

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Hlavným cieľom riešenia Územného plánu zóny Martin - Pred nemocnicou je vytvorenie podmienok na umiestnenie stavieb, verejných priestranstiev a zelene v riešenom území, s hodnotným hmotovo – priestorovým, funkčným a kompozičným riešením, zodpovedajúcim významu riešeného územia v urbanistickej štruktúre mesta a polohe územia v uzávere hlavnej mestskej kompozičnej osi sever - juh, s dôrazom na optimálne pešie prepojenie s okolitým územím.
 • Place of implementation: Martin (okres: Martin)
 • Competent authority: Okresný úrad Martin
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin
 • Procurer: Útvar hlavného architekta mesta Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
 • Procurer´s identification number: 36132543
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  01.02.2023
  Notice
  01.02.2023
  Decision from screening procedure
  14.03.2023
  14.03.2023