Preskočit na obsah

Územný plán regiónu Žilinského kraja

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Účelom je naplnenie úloh územného plánovania v zmysle § 1 stavebného zákona, t.j. komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, určenie jeho zásad, návrh vecnej a časovej koordinácie (vypracovanie nového územného plánu). V súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.
 • Place of implementation: Žilinský Kraj (okres: -)
 • Competent authority: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Procurer: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
 • Procurer´s identification number: 37808427
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  06.04.2021
  Notice
  06.04.2021

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment
  27.05.2021
  Information about Scope of Assessment
  27.05.2021