Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VIESKA

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Cieľom pripravovaného Územného plánu obce Vieska bude v zmysle ustanovení § 1 stavebného zákona komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia v rozsahu katastrálneho územia obce, stanovenie zásad jeho organizácie a vecná a časová koordinácia činností v území. Návrhové obdobie územnoplánovacej dokumentácie stanovujeme rámcovo do roku 2040.
 • Place of implementation: Vieska (okres: Dunajská Streda)
 • Competent authority: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Procurer: Obec Vieska
 • Procurer´s identification number: 00655481
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  14.03.2022
  Notice
  14.03.2022
  Decision from screening procedure
  18.05.2022
  Text of Strategy document
  14.03.2022
  14.03.2022

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment
  15.07.2022

  Environmental Impact Statement

  Information about Environmental Impact Statement
  21.07.2022
  Text of Strategy document
  21.07.2022
  Text of Environmental Impact Statement
  21.07.2022
  Public hearing Obecný úrad Vieska 08.08.2022 o 13:30

  Final record

  Final record
  29.11.2022