Preskočit na obsah

Územný plán obce Veľká Lehota

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Cieľom bude komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia v rozsahu katastrálneho územia obce, stanovenie zásad jeho organizácie a vecná a časová koordinácia činností v území. Všeobecným dôvodom pre spracovanie územného plánu je potreba právne záväzného dokumentu s jednoznačne stanovenými regulatívmi pre stavebné aktivity a využívanie prírodných zdrojov pre harmonický rozvoj obce v súlade s princípmi udržateľného rozvoja a pre zachovanie identity obce.
 • Place of implementation: Veľká Lehota, Jedľové Kostoľany, Malá Lehota, Obyce, Nová Baňa, Tekovské Nemce (okresy: Žarnovica, Zlaté Moravce)
 • Competent authority: Okresný úrad Žarnovica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Bystrická 53, 96681 Žarnovica
 • Procurer: Obec Veľká Lehota
 • Procurer´s identification number: 00321061
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  24.09.2019
  Notice
  24.09.2019

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment
  13.01.2020
  Information about Scope of Assessment
  13.01.2020

  Environmental Impact Statement

  Information about Environmental Impact Statement
  28.11.2022
  Elaborator of Environmental Impact Statement doc. Ing. arch. Jaroslav Coplák PhD.
  Text of Environmental Impact Statement
  28.11.2022
  28.11.2022
  28.11.2022
  28.11.2022
  28.11.2022
  28.11.2022
  28.11.2022
  28.11.2022
  28.11.2022
  Public hearing Spoločensko-kultúrne centrum Veľká Lehota č. 52 20.12.2022 o 13:30