Preskočit na obsah

územný plán obce (ÚPN-O) Súľov - Hradná

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Územný plán obce stanoví zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia, prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívania plôch, zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej stability krajiny, zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrnych hodnôt a významných krajinných prvkov, zásady a regulatívy občianskeho, dopravného a technického vybavenia územia obce.
 • Place of implementation: Súľov - Hradná (okres: Bytča)
 • Competent authority: Okresný úrad Bytča
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Zámok 104, 01401 Bytča
 • Procurer: Obec Súľov - Hradná, Obecný úrad Súľov - Hradná 65, 013 52 Súľov - Hradná
 • Procurer´s identification number: 00321656
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Notice
  21.04.2022
  21.04.2022

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment
  01.07.2022