Preskočit na obsah

Územný plán obce Smižany

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: ďalší rozvoj hlavných funkcií sídla v súlade so záujmami jeho obyvateľov, s cieľom tvorby a ochrany optimálneho životného prostredia,funkčného využívania plôch, riešenie technickej infraštruktúry územia a životného prostredia a riešenie verejnoprospešných stavieb v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.
 • Place of implementation: Dedinky, Spišská Nová Ves, Harichovce, Mlynky, Smižany, Arnutovce, Iliašovce, Stratená, Letanovce, Spišský Štvrtok, Spišské Tomášovce (okresy: Rožňava, Spišská Nová Ves, Levoča)
 • Competent authority: Okresný úrad Spišská Nová Ves
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikovo námestie 5, 05201 Spišská Nová Ves
 • Procurer: Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany
 • Procurer´s identification number: 00691721
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  22.04.2022
  Notice
  22.04.2022

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment
  24.05.2022
  Information about Scope of Assessment
  24.05.2022