Preskočit na obsah

Územný plán obce Rozhanovce - zmeny a doplnky 08

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v rozsahu 6. lokalít.
 • Place of implementation: Beniakovce, Trsťany, Chrastné, Rozhanovce, Hrašovík, Čižatice, Košické Oľšany, Vajkovce (okres: Košice - okolie)
 • Competent authority: Okresný úrad Košice - okolie
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hroncova 13, 041 70 Košice
 • Procurer: Obec Rozhanovce, zastúpená starostom, ul. SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce
 • Procurer´s identification number: 00324655
 • Approving authority: Obec Rozhanovce, zastúpená starostom, ul. SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  04.10.2017
  Notice
  04.10.2017
  04.10.2017
  Decision from screening procedure
  10.11.2017