Územný plán obce Prietržka - Zmeny a doplnky č. 2

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Hlavným cieľom riešenia je vyhovieť novým nárokom na rozvoj územia a zhodnotiť pozemky vo vlastníctve obce vo výhodnej polohe pre obytnú zónu.
 • Place of implementation: Prietržka (okres: Skalica)
 • Competent authority: Okresný úrad Skalica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám.slobody 15, 90901 Skalica
 • Procurer: Obec Prietržka, Prietržka 57, 908 49
 • Procurer´s identification number: 00309877
 • Documents

  State Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  05.09.2019
  Notice
  05.09.2019
  Decision from screening procedure
  07.10.2019
  Text of Strategy document
  05.09.2019
  05.09.2019