Územný plán obce Liptovský Trnovec - Zmeny a doplnky č. 7

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: ZaDc7 riešené územie lokality definujeme ako návrhovú plochu pre individuálnu bytovú výstavbu a občiansku vybavenosť. Návrh podlažnosti v území je max. 2 nadzemných podlaží + podkrovie a koeficient zastavanosti navrhujeme max. 0,40.
 • Place of implementation: Liptovský Trnovec (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Competent authority: Okresný úrad ŽP Liptovský Mikuláš
 • Procurer: Obec Liptovský Trnovec
 • Procurer´s identification number: 00315541
 • Documents

  State Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  03.10.2019
  Notice
  03.10.2019
  Text of Strategy document
  03.10.2019