Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Územný plán obce Hrabovec

  • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
  • Field: podla § 4, ods. 1
  • Povinné hodnotenie

Base information