Preskočit na obsah

Územný plán obce Hencovce

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: SD sa zameriava na riešenie súčasných územnotechnických a environmentálnych problémov, navrhuje územný rozvoj obce zodpovedajúci potenciálu územia a potrebám obyvateľstva pri dodržaní princípov trvalo udržateľného rozvoja.
 • Place of implementation: Majerovce, Nižný Hrabovec, Hencovce, Dlhé Klčovo, Sedliská, Kučín, Kladzany, Vranov nad Topľou (okres: Vranov nad Topľou)
 • Competent authority: Okresný úrad Vranov n.Topľou
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. slobody 5, 09301 Vranov n./Topľou
 • Procurer: Obec Hencovce
 • Procurer´s identification number: 35532319
 • Approving authority: obecné zastupiteľstvo obce Hencovce
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Notice
  25.09.2019

  Scope of Assessment

  Information about Scope of Assessment
  22.05.2020

  Environmental Impact Statement

  Elaborator of Environmental Impact Statement Ing. arch. Michal Legdan
  Text of Strategy document
  14.12.2020
  14.12.2020
  14.12.2020
  14.12.2020
  Text of Environmental Impact Statement
  14.12.2020

  Final record

  Final record
  07.06.2021

  Approval procedure

  Text of approved document
  14.02.2022
  14.02.2022