Preskočit na obsah

Územný plán obce HALIČ – Zmeny a doplnky č. 4

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Cieľom spracovania ZaD č.4 je zmeniť a doplniť schválenú koncepciu rozvoja obce v súlade s aktuálnymi potrebami jej územného rozvoja. Ide o návrh zmiešaných plôch občianskej vybavenosti (železničné múzeum) a športu a rekreácie, plochy bývania v rodinných domoch, plochy drobnej výroby s izolačným pásom zelene, rozšírenie plôch poľnohospodárskej výroby (areál hospodárskeho dvora v lokalite Dolná Telka), grafické zdokumentovanie variantov výhľadových trás rýchlostnej cesty R7 v rozsahu katastrálneho územia, úprava trasy cyklochodníka, návrh odstavných ník autobusových zastávok a zapracovanie podkladov SSD a.s. a podkladov SPP š.p. v riešených lokalitách.
 • Place of implementation: Halič (okres: Lučenec)
 • Competent authority: Okresný úrad Lučenec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Republiky 26, 98406 Lučenec
 • Procurer: Obec Halič, Mieru 68/66, 985 11 Halič
 • Procurer´s identification number: 00316091
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  17.03.2023
  Notice
  17.03.2023
  17.03.2023
  Decision from screening procedure
  26.05.2023
  Text of Strategy document
  17.03.2023