Územný plán mesta Lučenec - oznámenie o strategickom dokumente

  • Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
  • Field: podla § 4, ods. 1
  • Povinné hodnotenie

Base information