Územný plán mesta Liptovský Mikuláš – Zmeny a doplnky č. 6

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Územný plán (ďalej „ÚPN“) mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 6 je vypracovaný na základe žiadostí na zmenu ÚPN. Navrhované zmeny nepredstavujú koncepčnú zmenu ÚPN. Ich predmetom je upresnenie územnoplánovacej dokumentácie (ďalej „ÚPD“) na základe konkrétnych zámerov na území mesta. Navrhované zmeny sa týkajú:
 • Place of implementation: Liptovský Mikuláš (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Competent authority: Okresný úrad ŽP Liptovský Mikuláš
 • Procurer: Mesto Liptovský Mikuláš
 • Procurer´s identification number: 315524
 • Documents

  State Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  24.10.2019
  Notice
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019