Územný plán mesta Dudince

 • Act: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Územný plán rieši komplexne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určuje jeho zásady, vecne a časovo koordinuje činnosti ovplyvňujúce životné prostredie , ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.
 • Place of implementation: Terany, Slatina, Dudince, Hontianske Moravce, Hontianske Tesáre, Plášťovce, Hokovce (okresy: Krupina, Levice)
 • Competent authority: Okresný úrad Krupina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  ul. ČSA 2190/3, 96301 Krupina
 • Procurer: Mesto Dudince
 • Procurer´s identification number: 00319902
 • Approving authority: Mestské zastupiteľstvo Mesta Dudince
 • Documents

  State Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  14.10.2016
  Notice
  14.10.2016

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment
  01.12.2016
  Information about Scope of Assessment
  01.12.2016

  Environmental Impact Statement

  Information about Environmental Impact Statement
  20.05.2019
  Elaborator of Environmental Impact Statement Ing.arch. Beáta Mikušová
  Text of Environmental Impact Statement
  20.05.2019
  20.05.2019

  Final record

  Final record
  04.10.2019