Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2015

 • Act: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Hlavným cieľom je ustanoviť zásady a regulatívy v zmysle stavebného zákona pre úpravu a zmeny územia mesta Košice vo vybraných lokalitách.
 • Place of implementation: Košice - Západ, Košice - Šaca, Košice - Juh, Košice - Sever, Košice - Kavečany (okresy: Košice II, Košice IV, Košice I)
 • Competent authority: Okresný úrad Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Procurer: Mesto Košice
 • Procurer´s identification number: 00691135
 • Approving authority: Mesto Košice
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.