Územný generel dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 • Act: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie
 • ESPOO dohovor:

Base information

 • Aim of the project: Cieľom ÚGD je aj systematizovať problematiku dopravy vo vzťahu k súvisiacim právnym predpisom, vo vzťahu k aktuálnym celoštátnym, regionálnym a medzinárodným koncepciám rozvoja dopravy a najnovším trendom v danej oblasti s prihliadnutím na potreby a potenciál mesta Bratislavy.
 • Place of implementation: Stupava, Senec, Okres Bratislava V, Šamorín, Okres Bratislava III, Okres Bratislava II, Okres Bratislava I, Okres Bratislava IV, Pezinok (okresy: Malacky, Senec, Bratislava V, Dunajská Streda, Bratislava III, Bratislava II, Bratislava IV, Pezinok)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Procurer: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
 • Procurer´s identification number: 603481
 • Strana pôvoduSlovensko
 • Dotknutá stranaMaďarsko,
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.