Preskočit na obsah

Univerzálna lakovacia linka

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 8.7 Priemyselné zariadenia na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Účelom zmeny navrhovanej činnosti je realizácia univerzálnej lakovacej linky na povrchovú úpravu karosérie vyrobenej z hliníkových zliatin, nehrdzavejúcej ocele a iných druhov ocelí, ako aj plastových dielov určených na následnú montáž automobilov v rámci areálu JLR Slovakia s.r.o.
 • Place of implementation: Lužianky (okres: Nitra)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.
 • Proponent´s identification number: 48302392
 • Permitting authority: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava – stále pracovisko Nitra, odbor integrovaného povoľovania a kontroly
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  06.12.2022
  Notice of change of the proposed activity
  06.12.2022
  06.12.2022