Preskočit na obsah

Umývacie centrum Kärcher Metro Devínska Nová Ves

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Zmena navrhovanej činnosti sa týka umiestnenia umývacieho centra, ktoré je navrhované na časti existujúceho parkoviska predajne Metro v Devínskej Novej Vsi v blízkosti čerpacej stanice pohonných látok.
 • Place of implementation: Bratislava - Devínska Nová Ves (okres: Bratislava IV)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: KÄRCHER Slovakia, s.r.o., Bratislavská 31, 949 01 Nitra - v zastúpení Ing. Viktor Mikoczy, Jeséniova 12, 831 01 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 43967663
 • Permitting authority: Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 841 07 Bratislava
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  19.12.2022
  Notice of change of the proposed activity
  19.12.2022
  19.12.2022
  Decision before it enters into force
  18.05.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  26.06.2023