Preskočit na obsah

Sušiaca a granulačná linka na drevené pelety

  • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Activity: 8.10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách c. 1 - 9 s výrobnou plochou 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
  • Type of process: Screening procedure

Base information