Preskočit na obsah

Súbor reakreačných domov SENEC JUH - ČIERNA VODA ETAPA I.

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 14.5 Športové a rekreacné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách c. 1 – 4 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je rekreačné využitie územia prostrednítvom výstavby rekreačných domov.
 • Place of implementation: Senec (okres: Senec)
 • Competent authority: Okresný úrad Senec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hurbanova 21, 90301 Senec
 • Proponent: SNN, spol s.r.o.
 • Proponent´s identification number: 35842831
 • Permitting authority: Mesto Senec, Okresný úrad Senec, odbor statorostlivosti oživotné prostredie
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  22.11.2017
  Preliminary environmental study worked out by NEOFUN, Ing. arch. Peter Školek
  Text of the preliminary environmental study
  22.11.2017
  23.11.2017
  Decision before it enters into force
  12.03.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  23.02.2018