Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020

 • Act: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Strategický plán predstavuje východiskový dokument SR pre realizáciu projektov zameraných na výstavbu a modernizáciu infraštruktúry do roku 2020, a to pre železničnú, cestnú, leteckú, vodnú, intermodálnu dopravu, ako aj v oblasti verejnej osobnej dopravy.
 • Place of implementation: Slovenská republika (okres: )
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Procurer: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SlR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
 • Procurer´s identification number: 30416094
 • Approving authority: Vláda SR
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.