Preskočit na obsah

Stratégia rozvoja verejného prístavu Bratislava Fáza II (Master Plan II)

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Dokument definuje dlhodobú koncepciu rozvoja verejného prístavu Bratislava. Celá koncepcia rozvoja verejných prístavov je formulovaná na základe obmedzení, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a stoja na predpokladoch a odhadoch ďalšieho vývoja. Hlavným cieľom Master Planu II je stanoviť rozvojový rámec pre verejný prístav Bratislava, ktorý bude reagovať na všetky legislatívne a trhové požiadavky spojené s prevádzkovaním moderného verejného prístavu.
 • Place of implementation: Bratislava - Staré Mesto, Bratislava - Ružinov, Bratislava - Petržalka (okresy: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava V)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Procurer: Verejné prístavy, Prístavná 10, 821 09 Bratislava
 • Procurer´s identification number: 36856541
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  03.08.2018
  Notice
  03.08.2018
  Decision from screening procedure
  04.02.2019

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment
  04.06.2020
  04.06.2020

  Environmental Impact Statement

  Elaborator of Environmental Impact Statement Verejné prístavy, a.s.
  Text of Environmental Impact Statement
  05.06.2020
  05.06.2020
  05.06.2020
  19.05.2021
  Public hearing Ministerstvo dopravy, Námestie slobody 6, zasadacia miestnosť č. 5 na 1. poschodí 04.06.2021 o 10:00