Preskočit na obsah

Stratégia CLLD mikroregiónu Požitavie - Širočina

 • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Využitie potenciálu podnikateľského prostredia a tvorba pracovných miest v mikroregióne, zlepšenie kvality života obyvateľov a spokojnosti návštevníkov investičnými neziskovými projektami vo verejnom záujme, rozvíjanie partnerstva a spolupráce v území mikroregiónu.
 • Place of implementation: Tajná, Volkovce, Čaradice, Malé Vozokany, Vieska nad Žitavou, Červený Hrádok, Kozárovce, Choča, Veľké Vozokany, Čifáre, Nevidzany, Telince, Slepčany, Vráble, Nemčiňany, Tesárske Mlyňany, Čierne Kľačany, Tekovské Nemce, Nová Ves nad Žitavou (okresy: Nitra, Zlaté Moravce, Levice)
 • Competent authority: Okresný úrad Zlaté Moravce
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Sládkovičova 3, 95301 Zlaté Moravce
 • Procurer: Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“
 • Procurer´s identification number: 42119430
 • Approving authority: Valné zhromaždenie
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  20.04.2016
  Notice
  20.04.2016
  20.04.2016
  Decision from screening procedure
  26.05.2016