Stránske – spracovanie odpadových plastov, pneumatík a biomasy, výskum vývoj, výroba

 • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je zriadenie prevádzky na zhodnocovanie plastového odpadu, použitých automobilových pneumatík a biomasy s využitím metódy katalytickej termickej degradácie plastov na komponent tekutých a plynných palív.
 • Place of implementation: Stránske (okres: Žilina)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: SLOVAL INVEST, a.s., Nábrežná 908/18, 024 01 Kysucké Nové Mesto
 • Proponent´s identification number: 31626131
 • Permitting authority: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina

  Obec Stránske, Stránske 168, 013 13 Rajecké Teplice
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  26.09.2016
  Preliminary environmental study worked out by PROGEO, spol. s r.o.
  Text of the preliminary environmental study
  26.09.2016

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  08.11.2016

  Other reasons for end of process

  Withdrawal of the draft
  02.12.2016