Preskočit na obsah

Stavebné úpravy, prístavba skladového objektu a zmena účelu využitia časti stavby na mäsovýrobu

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 12.2 Bitúnky a mäsokombináty, hydinárske závody s kapacitou
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Predmetom navrhovanej činnosti budú stavebné úpravy, prístavba a zmena účelu stavby na mäsovýrobu existujúcej budovy skladu v bývalom areáli družstva.
 • Place of implementation: Sihelné (okres: Námestovo)
 • Competent authority: Okresný úrad Námestovo
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Miestneho priemyslu 571, 02701 Námestovo
 • Proponent: , Mazurák, s.r.o., 029 46 Sihelné č. 46
 • Proponent´s identification number: 36430579
 • Permitting authority: Príslušný stavebný úrad
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  03.05.2022
  Preliminary environmental study worked out by RNDr. Ján Šavrnoch, I.Houdeka 1924/30, 034 01 Ružomberok
  Text of the preliminary environmental study
  03.05.2022
  03.05.2022
  03.05.2022
  03.05.2022
  03.05.2022
  03.05.2022
  Decision before it enters into force
  05.08.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  07.09.2022