Stavebné úpravy cesty II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 13.2 Cesty I. a II. triedy a prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy spojené so zmenou kategórie vrátane
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Rekonštrukcia a modernizácia cesty.
 • Place of implementation: Nižná Myšľa, Slanské Nové Mesto, Bohdanovce, Egreš, Rákoš, Čeľovce, Zemplínsky Branč, Slanec, Brehov, Oborín, Stanča, Nižný Žipov, Veľké Raškovce, Nižná Hutka, Zemplínska Teplica (okresy: Košice - okolie, Trebišov, Michalovce)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
 • Proponent´s identification number: 35541016
 • Permitting authority: Okresný úrad Košice – okolie, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 13, 040 01 Košice
  Okresný úrad Trebišov, odbor dopravy a pozemných komunikácií, M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
  Okresný úrad Michalovce, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
 • Documents

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  21.02.2019
  Text oznámenia o zmene
  21.02.2019
  21.02.2019