Preskočit na obsah

Spoločensko-obchodné centrum Martin

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Vybudovanie spoločensko -obchodného centra Martin.
 • Place of implementation: Martin (okres: Martin)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Proponent: HBN spol.s.r.o., Hrdinov SNP 34/A, Martin
 • Proponent´s identification number:
 • Permitting authority: Mestský úrad Martin
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by ENVIGEO a.s., Kynceľová 2, Banská Bystrica
  Právoplatné rozhodnutie
  14.05.2004