Preskočit na obsah

Spojovacie potrubie geotermálnej energie

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovaného zámeru je výstavba potrubného prepoja medzi objektom bývalého Zberného plynového strediska Nafta, a.s. a objektom kotolne PK3. Súbežne s potrubným rozvodom bude do spoločného výkopu uložená optická sieť pre prenos dát a informácií. Navrhovaná činnosť sa bude nachádzať v intraviláne a extraviláne mesta Trebišov. Začne napojením na technológiu získavania tepla z jestvujúcich vrtov, ktorú bude riešiť vlastník vrtov Nafta a.s. a bude ukončená vstupom do jestvujúcej kotolne PK3. Navrhovaná stavba je líniovou stavbou. Uloženie nových potrubných vedení je navrhované v dvoch variantoch, ako podzemné - bezkanálovým spôsobom z predizolovaného potrubného systému alebo čiastočne ako nadzemné. Teplo získané z vrtov bude odovzdávané v kotolni PK3 a využívané v tepelných čerpadlách na ohrev vody do systému CZT. Geotermálna voda nebude z vrtov čerpaná, pôjde o uzavretý systém vody v potrubí napustenej cez úpravňu vody v objekte PK3. Technológia získavania tepla z jestvujúcich vrtov a tepelné čerpadlá a nie sú súčasťou tohto zámeru.
 • Place of implementation: Trebišov (okres: Trebišov)
 • Competent authority: Okresný úrad Trebišov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Námestie mieru 804/1 , 07501 Trebišov
 • Proponent: Trebišovská energetická, s.r.o., Poľná 2480/4, 075 01 Trebišov
 • Proponent´s identification number: 44498578
 • Permitting authority: Mesto Trebišov, M.R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  27.06.2022
  Preliminary environmental study worked out by Enviplan s.r.o., Cyprichova 1, 831 52 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  27.06.2022
  Decision before it enters into force
  07.09.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  07.10.2022