Preskočit na obsah

Spaľovňa odpadov zo zdravotníckych zariadení Hronovce

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.6 Zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie nebezpečných odpadov spaľovaním alebo fyzikálno-chemickou úpravou
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Termické zneškodňovanie odpadov z vlastného zdravotníckeho zariadenia enviromentálne priateľným spôsobom a v prípade voľnej kapacity aj zdravotníckych odpadov z okolitých zdravotníckych zariadení.
 • Place of implementation: Hronovce (okres: Levice)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia,
 • Proponent: Psychiatrická nemocnica Hronovce, Ul. Dr. Jána Zelenyáka 65, Hronovce
 • Proponent´s identification number: 607266
 • Permitting authority: OU Levice
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by VUP, a.s., Prievidza

  Environmental Impact Statement

  Elaborator of Environmental Impact Statement VUP, a.s., Prievidza

  Final record

  Legitimate Final record
  30.04.2003