Preskočit na obsah

Spaľovňa komunálneho odpadu mesta Topoľčany

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.5 Zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov spaľovaním alebo fyzikálno-chemickou úpravou
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Účelom stavby je vybudovanie spaľovne komunálneho odpady mesta Topoľčany.
 • Place of implementation: Topoľčany (okres: Topoľčany)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia,Ministerstvo životného prostredia,Ministerstvo životného prostredi
 • Proponent: Mesto Topoľčany
 • Proponent´s identification number: 311162
 • Permitting authority: ObÚ Topoľčany
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  14.07.2006
  Preliminary environmental study worked out by Kovoprojekt ekologické stavby s.r.o., Bratislava

  Environmental Impact Statement

  Elaborator of Environmental Impact Statement Kovoprojekt ekologické stavby s.r.o., Bratislava

  Final record

  Legitimate Final record
  29.03.2005